THÔNG TY CÔNG TY

TÊN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI
THÀNH LẬP NGÀY 8 THÁNG 4 NĂM 2019
SỐ ĐIỆN THOẠI 048-424-7684
ĐỊA CHỈ MAIL info@miraihe.co.jp
SITE URL https://miraihe.co.jp
CÔNG TY TỔNG SAITAMA-KEN NIIZA-SHI KITANO 1-3-10
CHI NHÁNH CÔNG TY CHI NHÁNH FOLIPIN
CHI NHÁNH VIỆT NAM
NHÀ 2 - TỔ 10 - PHƯỜNG KIẾN HƯNG - QUẬN HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI - VIỆT NAM
VỐN ĐIỀU LỆ 5.000.000 YÊN
ĐẠI DIỆN MIHOU SASAKI
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • CÓ THU PHÍ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
  • TIẾP NHẬN VÀ HỖ TRỢ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
  • NGHIỆP VỤ BIÊN, PHIÊN DỊCH TIẾNG NƯỚC NGOÀI
  • TOÀN BỘ CÁC HOẠT ĐỘNG LÀM VIỆC Ở TRÊN
GIẤY PHÉP, ĐĂNG KÝ SỐ GIẤY PHÉP GIỚI THIỆU VIỆC LÀM ĐƯỢC PHÉP THU PHÍ
11-ユ-300809

VỀ TƯ CÁCH LƯU TRÚ
"KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH"

THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ CÁC LĨNH VỰC CÓ THỂ TIẾP
NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
(LĨNH VỰC CÔNG VIỆC CỤ THỂ)
VUI LÒNG KIỂM TRA TỪ DÒNG BÊN PHẢI (THEO NGÔN NGỮ)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial