CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI – VN –

TOÀN BỘ
NỐI KẾT
CON NGƯỜI VỚI NHAU

CHÚNG TA SẼ LÀM GÌ

CÔNG TY CỔ PHẦN MIRAI CÓ VĂN PHÒNG TẠI 3 NƯỚC NHẬT BẢN, PHI-LIP-PIN, VIỆT NAM VÀ
ĐỒNG THỜI ĐANG NỖ LỰC HƯỚNG ĐẾN CÁC BƯỚC ĐẠO TẠO KIẾN THỨC CŨNG NHƯ KỸ NĂNG CẦN THIẾT BẰNG CHƯƠNG TRÌNH RIÊNG ĐỂ TRANG BỊ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THỂ LÀM VIỆC TẠI NHẬT.
CHÚNG TÔI NẮM BẮT TÍNH CÁCH CỦA TỪNG CÁ NHÂN ĐỂ PHÙ HỢP VỚI NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY YÊU CẦU.

VỀ TƯ CÁCH LƯU TRÚ
"KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH"

THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ CÁC LĨNH VỰC CÓ THỂ TIẾP
NHẬN NGƯỜI LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
(LĨNH VỰC CÔNG VIỆC CỤ THỂ)
VUI LÒNG KIỂM TRA TỪ DÒNG BÊN PHẢI (THEO NGÔN NGỮ)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial